Thông thường, khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi, chúng ta có thể dâng lên một số ý nguyện đặc biệt nào đó sau mỗi mầu nhiệm để cầu nguyện theo ý hướng của mình: cha mẹ lần chuỗi để cầu nguyện cho con cái… Để có thêm nhiều ý hướng cầu nguyện cho người khác và để đào sâu lòng mộ mến với chuỗi Mân Côi, đây là một số ý hướng cầu nguyện qua mỗi mầu nhiệm Mân Côi.[1]

Mùa Thương:
Lo buồn: cầu nguyện cho những ai đang phải thực hiện một quyết định khó khăn; cầu nguyện cho họ để họ có thể cầu nguyện như Chúa Giêsu: xin đừng theo ý con một theo ý Cha.
Đánh đòn: cầu nguyện cho những ai đang chịu bách hại vì sự bất công, đặc biệt là chịu sự áp bức từ chính quyền.
Đội mạo gai: cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo địa phương, quốc gia và thế giới.
Vác Thập Giá: cầu nguyện cho những người đang gặp gian nan thử thách hoặc vì sức khỏe hoặc vì những điều phiền muộn khác mà họ đang phải đối diện.
Đóng đinh vào Thập Giá: cầu nguyện xin sự tha thứ cho những ai làm hại chúng ta.

MÙA HOA MÂN CÔI
Mùa thương

THỨ NHẤT
NĂM SỰ THƯƠNG
Cô đơn một bóng vườn dầu
Ngập chìm lo lắng dạ sầu tang thương
Mồ hôi lẫn máu quyện vương
Một cơn hấp hối thê lương tủi sầu
*
Con xin quỳ gối cúi đầu
Ăn năn tội lỗi bấy lâu lỗi lầm
Cho con về lại thiện tâm
Để tình yêu Chúa lên mầm canh tân

THỨ HAI
NĂM SỰ THƯƠNG
*Từng lằn roi khắp châu thân
Rách bươm ngọc thể khai ân chữa lành
Phận người yếu đuối mong manh
Vì tình yêu lớn mới đành hy sinh

Cho con chịu khó hãm mình
Vào qua cửa hẹp đoan trinh đời người
Không tìm lạc thú thảnh thơi
Nhưng tìm Thánh ý, sống đời hy sinh

THỨ BA
NĂM SỰ THƯƠNG
Bao nhơ nhớp của tội tình
Đan xen thành lọn nên hình mão gai
Là bao nhục nhã bi ai
Đậu trên Nhan Thánh Con Trai Vua Trời
*
Phù du là kiếp con người
Nữa vòng danh lợi nữa đời hư hoang
Những điều sỉ nhục hàm oan
Cho con vui nhận, kiện toàn lễ dâng

THỨ TƯ
NĂM SỰ THƯƠNG
Đường xa yêu cũng nên gần
Nhục hình yêu cũng nên phần vinh quang
Đồi cao Thập giá vai mang
Chân lê gối quỵ dọc đàng máu tuôn
*
Cho con theo Chúa luôn luôn
Vác cây thập giá yêu thương mọi người
Trong cay đắng vẫn vui cười
Bước theo chân Chúa về nơi Thập hình

THỨ NĂM
NĂM SỰ THƯƠNG
Đồi hồng Con Chúa tế sinh
Vâng lời, khiêm tốn, đóng đinh thân mình
Trong tay Thiên Chúa quyền linh
Tình hồng dâng hiến nên tình thiên thu
*
Con quỳ lạy Chúa Giê-su
Cho con kết hiệp thâm sâu với Người
Đóng đinh dục vọng cuộc đời
Chết đi cho được rạng ngời phục sinh

Tg: Cao Danh Viện


[1] ĐTC Phanxicô. https://giaophanlangson.org/news/phung-vu/cau-nguyen-cho-nguoi-khac-bang-kinh-man-coi-1490.html