LẠY MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI …
🌷 TRẢI NGHIỆM TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ AN ỦI CỦA ĐỨC MẸ BAN ƠN

 

Các bạn thân mến!
 
Đại dịch Covid-19, sau hơn 3 tháng tạm lắng xuống, nay đang tái bùng phát tại nhiều nơi trên đất nước chúng ta.
 
Thật đau lòng nhưng không ngã lòng! Chúng ta triệt để tuân thủ các hướng dẫn của ngành y tế để ngừa bệnh cho mình và cho người khác nữa. Chúng ta tiếp tục dâng hy sinh và lời cầu nguyện cá nhân và trong gia đình, còn các sinh hoạt cộng đoàn được thực hiện theo thông báo của các Đấng Bản Quyền địa phương. Chắc chắn Chúa sẽ đoái thương toàn thể nhân loại trước cơn đại dịch.
 
Sách Xuất hành thuật lại câu chuyện rất thú vị và giúp chúng ta xác tín hơn nữa vào sự kiên trì cầu nguyện: “A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê: “Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa.” Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo : ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên (cầu nguyện), thì dân Ít-ra-en thắng thế ; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế. Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ vậy, tay ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta.”
 
Chắc chắn Ngài sẽ nhận lời và ban ơn cho chúng ta, nhưng luôn luôn qua Đức Mẹ, vì Đức Mẹ là “máng thông ơn Thiên Chúa”. Chính vì thế, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Catherine Labouré năm 1830 ban Ảnh Đức Mẹ theo kiểu mẫu Mẹ đưa ra, dạy chúng ta đeo Ảnh và đọc câu kinh: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ”. Tất cả những ai đeo Ảnh và đọc câu kinh này với lòng tin tưởng sẽ được Đức Mẹ ban cho nhiều ơn trọng đại.
Nước Pháp thời đó cũng có rất nhiều nạn dịch, cách riêng đầu tháng 3 năm 1832 (2 năm sau khi Đức Mẹ hiện ra…) có nạn dịch tả đã giết chết khoảng 20.000 người. Đức Tổng Giám Mục Paris lúc đó ra lệnh đúc thật nhiều Ảnh và phổ biến ra cho dân chúng đeo Ảnh và đọc câu kinh trên. Thật tuyệt vời! Khi Ảnh vừa được phân phối, có nhiều cuộc hoán cải lạ thường, nhiều ơn chữa lành bệnh, cách riêng nhiều người đã được cứu thoát khỏi cơn dịch tả thời đó.
 
Chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta đang hoang mang lo lắng vì đại dịch này. Nó làm xáo trộn mọi sinh hoạt và gây bế tắc nhiều thứ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của thời gian đại dịch trước, chúng ta đã rút ra được nhiều bài học tuyệt vời và đã xác tín: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định.”
 
Với hết lòng tin tưởng phó thác vào quyền năng đầy yêu thương của Thiên Chúa, hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô và các anh chị em trên toàn thế giới, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện qua Tuần Cửu Nhật này. ❤