Hôm nay, ngày đầu năm dương lịch. Giáo Hội chọn ngày này mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa là để tôn vinh Mẹ là Nữ Vương thời gian, một thời gian mới của ân sủng.

Thật vậy, qua Mẹ, Thiên Chúa đã đến khai mạc thời cứu rỗi như lời đã hứa sau khi nguyên tổ phạm tội. Mẹ đã cùng dân tộc Do Thái ngày đêm cầu khẩn Đấng Cứu Thế mau đến. Khi sứ thần tới “truyền tin” và Mẹ thưa “Xin Vâng”, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ. Mẹ trở nên Mẹ Thiên Chúa ngay từ giây phút ấy và nhân loại bắt đầu một trang sử mới.

Mừng lễ này, chúng ta cùng nhau ca tụng Mẹ vì tình thương Thiên Chúa dành cho Mẹ, đã chọn Mẹ cộng tác vào kế hoạch cứu chuộc của Chúa, Mẹ đã nhận lời Chúa và đi đến cùng. Chúng ta hãy biết ơnMẹ và cầu xin Mẹ: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.

Thánh nữ Louise de Marillac, đồng sáng lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái với thánh Vinh Sơn đã được ơn chiêm ngắmlâu giờ những mầu nhiệm cao cả nơi Mẹ và đã dâng lời ngợi ca:


Bài hát: Lạy Rất Thánh Đồng Trinh (Thiên Đan)


01.01.2020- Ngày Thế giới Hoà bình
(Xem Thêm)

01.01.2020- Ngày Thế giới Hoà bình