CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH

20.5.2019 – THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 14,21-26)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến