🎀 TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – Ngày thứ Sáu (15/7/2019) 🎀

❤️ NGÀY THỨ SÁU: Câu kinh trên tấm ảnh ❤️


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN

🎀 TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN Từ 10 – 18.7.2019 🎀Dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất với Chị Catarina Laburê, tại 140 phố Bắc, Paris, nước Pháp vào đêm 18.7.1830❤️ NGÀY THỨ SÁU (15.7.2019): Câu kinh trên tấm ảnh ❤️| Website:https://gdanhducmebanon.org/tuan-cuu-nhat-kinh-duc-me-ban-on

Người đăng: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn vào Chủ nhật, 14 tháng 7, 2019

Xướng: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Kinh Mở đầu:
(Chung) Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ của con, xin Mẹ khẩn cầu Con của Mẹ thay cho con về tất cả mọi điều cần thiết đối với linh hồn con và toàn thể nhân loại, sao cho Nước  của Ngài được thiết lập trên trái đất. Điều khẩn nguyện thiết tha nhất của con là sao cho Mẹ có thể chiến thắng nơi bản thân con, nơi tất cả mọi tâm hồn, và xin Mẹ khắc sâu Nước của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, trên trái đất. Amen.

Hát: “Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Ngày thứ Sáu: Câu kinh trên tấm ảnh

Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ của con, xin ban cho con các ân huệ mà con đang khẩn xin Mẹ, và trên hết, xin Mẹ soi sáng cho con biết cầu xin Mẹ các ơn mà Mẹ muốn ban cho con nhất.
Trong cuộc hiện ra lần thứ hai, Mẹ đầy Ơn phúc đã giải thích cho Thánh nữ Catarina: “Mẹ vui biết bao khi người ta cầu xin Mẹ và Mẹ quảng đại biết mấy để ban các ơn đặc biệt cho những ai cầu xin. Thật là niềm vui lớn lao đối với Mẹ khi ban các ơn này!”
Tới lúc đó, xuất hiện một khung hình trái xoan chung quanh Đức Mẹ, mang những lời bằng chữ vàng:Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!

Chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện: (khoảng 1 phút).
Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ của con, xin ban cho con các ân huệ mà con đang khẩn xin Mẹ, và trên hết, xin Mẹ soi sáng cho con biết cầu xin các ơn mà Mẹ muốn ban cho con nhất.
Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh…
“Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!”

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *