🎀 TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – NGÀY THỨ BẢY(16/7/2019) 🎀


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN

🎀 TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN Từ 10 – 18.7.2019 🎀Dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất với Chị Catarina Laburê, tại 140 phố Bắc, Paris, nước Pháp vào đêm 18.7.1830💛 NGÀY THỨ BẢY (16.7.2019): Mặc khải của mẫu ảnh 💛| Website:https://gdanhducmebanon.org/tuan-cuu-nhat-kinh-duc-me-ban-on

Người đăng: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn vào Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

💛 NGÀY THỨ BẢY: Mặc khải của mẫu ảnh 💛

Xướng: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Kinh Mở đầu:
(Chung) Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ của con, xin Mẹ khẩn cầu Con của Mẹ thay cho con về tất cả mọi điều cần thiết đối với linh hồn con và toàn thể nhân loại, sao cho Nước  của Ngài được thiết lập trên trái đất. Điều khẩn nguyện thiết tha nhất của con là sao cho Mẹ có thể chiến thắng nơi bản thân con, nơi tất cả mọi tâm hồn, và xin Mẹ khắc sâu Nước của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, trên trái đất. Amen.

Hát: “Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Ngày thứ Bảy: Mặc khải của mẫu ảnh

Rồi tôi nghe thấy một tiếng nói rằng: Con hãy cho đúc một mẫu ảnh theo kiểu này. Những ai đeo Mẫu Ảnh đã được làm phép, nơi cổ mình và đọc câu kinh này, sẽ nhận được các ân huệ lớn lao. Các ơn lành sẽ dồi dào cho những ai đeo Ảnh với lòng tín thác.

Chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện: (khoảng 1 phút).
Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ của con, xin ban cho con các ân huệ mà con đang khẩn xin Mẹ, và trên hết, xin Mẹ soi sáng cho con biết cầu xin Mẹ các ơn mà Mẹ muốn ban cho con nhất.
Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh…
“Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!”

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *