🎀 TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – Ngày thứ Tám (17/7/2019) 🎀

💙 NGÀY THỨ TÁM : Trái tim Đức Giê-su và Mẹ Maria 💙


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN

🎀 TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN Từ 10 – 18.7.2019 🎀Dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất với Chị Catarina Laburê, tại 140 phố Bắc, Paris, nước Pháp vào đêm 18.7.1830💙 NGÀY THỨ TÁM (17.7.2019): Trái tim Đức Giê-su và Mẹ Maria 💙| Website:https://gdanhducmebanon.org/tuan-cuu-nhat-kinh-duc-me-ban-on

Người đăng: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn vào Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Xướng: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Kinh Mở đầu:
(Chung) Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ của con, xin Mẹ khẩn cầu Con của Mẹ thay cho con về tất cả mọi điều cần thiết đối với linh hồn con và toàn thể nhân loại, sao cho Nước  của Ngài được thiết lập trên trái đất. Điều khẩn nguyện thiết tha nhất của con là sao cho Mẹ có thể chiến thắng nơi bản thân con, nơi tất cả mọi tâm hồn, và xin Mẹ khắc sâu Nước của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, trên trái đất. Amen.

Hát: “Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Ngày thứ Tám: Trái tim Đức Giê-su và Mẹ Maria.

Sau khi ngắm bức hình trên mẫu ảnh, Thánh nữ Catarina nhận thấy mẫu ảnh xoay qua mặt sau. Ở đó, chị nhìn thấy chữ “M”, tên của Đức Maria, bên trên có gắn một thánh giá nhỏ. Phía dưới, có hai trái tim: trái tim Chúa Giêsu có vòng gai quấn xung quanh; trái tim Đức Maria, có một lưỡi gươm xuyên qua. Cả hai trái tim của Chúa Giêsu và Đức Maria cùng đập một nhịp là nhịp yêu thương con người. Tất cả mặt sau được bao quanh bởi 12 ngôi sao.

Chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện: (khoảng 1 phút).
Lạy Trái tim Vô nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin làm cho trái tim con nên giống như trái tim Mẹ, biết kết hợp với công trình cứu độ của Chúa Giêsu, Con của Mẹ.
Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ của con, xin ban cho con các ân huệ mà con đang khẩn xin Mẹ, và trên hết, xin Mẹ soi sáng cho con biết cầu xin Mẹ các ơn mà Mẹ muốn ban cho con nhất.
Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh…
“Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!”

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *