fbpx

TUẦN CN KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – Ngày Thứ nhất ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN THỨ NHẤT: đêm 18.7.1830

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Với tâm tình cầu xin Đức mẹ che chở trong cơn đại dịch Covid-19 Được phát trực tiếp vào lúc 19h00 từ 06 – 14/08/2021 tại Facebook:
https://www.facebook.com/gdanhducmeba…
Được cộng tác thực hiện bởi: – GIA ĐÌNH ẢNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – Hội CON ĐỨC MẸ Giáo xứ Bình Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *