fbpx

TUẦN CN KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – NGÀY THỨ TƯ:…. XIN CẦU CHO CHÚNG CON HẰNG CHẠY ĐẾN KÊU XIN MẸ

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Với tâm tình cầu xin Đức mẹ che chở trong cơn đại dịch Covid-19 Được phát trực tiếp vào lúc 19h00 từ 06 – 14/08/2021 tại Facebook:
https://www.facebook.com/gdanhducmebanon
Được cộng tác thực hiện bởi: – GIA ĐÌNH ẢNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – Hội CON ĐỨC MẸ Giáo xứ Bình Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *