fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

08.10.2021 –  THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

Lc 11,15-26
“Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,20)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Khi dân Do Thái bị làm nô lệ bên đất Aicập, Thiên Chúa sai ông Môsê đến nói với vua Pharaô: “Hãy thả cho dân Ta đi…[1] Với quyền năng Chúa ban, ông Môsê đã làm nhiều dấu lạ, đặc biệt là giáng 10 tai ương xuống dân Aicập, cả vua cũng phải chịu. Sau mỗi tai ương đó, vua cứ hứa rồi lại thất hứa, vì với mấy dấu lạ đầu tiên, vua cũng sai các phù thủy làm được như vậy, nên ông cứng lòng, không thả cho dân đi. Nhưng khi các tai ương, dịch bệnh giáng xuống, các phù thủy không làm gì được. Họ thưa với nhà vua: “Đó là ngón tay của Thiên Chúa“.[2] Cuối cùng, với tai ương các con đầu lòng bị chết, vua buộc lòng phải thả cho dân đi, nhưng sau đó ông lại cho quân đuổi theo, và Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Người giải cứu dân Israel, làm khô Biển Đỏ cho họ đi qua, còn người Aicập đuổi theo vào giữa lòng biển bị nước ập lại cuốn trôi.

Biến cố ấy người Do Thái không bao giờ quên. Nhưng họ chỉ nghĩ tới Quyền Năng Thiên Chúa trong quá khứ, mà không chấp nhận Quyền Năng được biểu lộ nơi Chúa Giêsu, một người mà họ luôn ganh ghét đố kỵ. Chính vì thế, khi Chúa Giêsu trừ được quỷ, họ đã xuyên tạc rằng Người dựa thế quỷ vương để trừ quỷ nhỏ.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa đến để giải thoát con người. Người thực hiện những phép lạ để cứu chữa và tỏ cho con người biết tình thươngquyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Người cũng dùng “ngón tay của Thiên Chúa” để nói về quyền năng ấy. Vâng, chỉ một “ngón tay” của Người thôi, đủ dẹp tan quyền lực ma quỷ và sự dữ đang vây bọc và tấn công chúng ta, khi chúng ta dám tin tưởng và để cho Người hành động.

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ,

thì quả là Nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (c.20).

Chúng ta cần xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa và quyền năng của Người ngay “tại đây, lúc này”. Trong thực tế, người ta dễ tin vào sự có mặt của ma quỷ và những tác động của nó hơn là tin nhận sự hiện hữu và quyền năng của Thiên Chúa. Khi gặp nghịch cảnh trong cuộc sống, người ta dễ nghĩ đến “ma quỷ đang quấy phá” hơn là nhìn với con mắt đức tin để thấy “Thiên Chúa đang nhẫn nại chờ đợi” và “Thiên Chúa đang muốn nói gì với tôi qua biến cố này?”    

Ma quỷ vẫn luôn có mặt trong thế giới, đằng sau mọi nỗi khốn khổ của con người, cụ thể trong cơn đại dịch hiện nay. Chính vì thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta xin Thiên Chúa cứu ta khỏi mọi sự dữ. Để được như thế, chúng ta phải chọn đứng về phía Chúa Giêsu, sống trong đường lối của Chúa, bằng cách diệt trừ những đam mê, tội lỗi, những thói ích kỷ, ghen tương, bất hòa, đố kỵ… để Chúa Giêsu luôn ngự trị trong tâm hồn ta và không để cho ma quỷ có cơ hội lẻn vào được.

Mẹ Maria luôn xác tín vào sự hiện diện đầy quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc đời Mẹ. Mẹ không chỉ nhìn thấy “ngón tay Thiên Chúa”, mà cả cánh tay quyền năng của Người: “Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng…”[3]

Mẹ chính là Người Nữ được nói đến trong Cựu Ước sẽ chiến thắng con rắn[4] là kẻ cám dỗ và lừa dối con người. Khi hiện ra với thánh nữ Catherine Labouré,  Mẹ đứng trên một quả địa cầu, chân đạp dập đầu con rắn[5]. Nhờ Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đã chiến thắng Xatan bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi trung thành lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, trong sự tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn xác tín vào sự hiện diện đầy quyền năng của Thiên Chúa như Mẹ, nhất là trong cơn đại dịch hiện nay, và biết khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa, để quyền năng của Chúa được thực hiện trên con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/960035508192964)

[1] X. Xh 5,1; 6,11
[2] Xh 8,15
[3] Kinh Magnificat.
[4] X. St 3,15
[5] X. Đức Mẹ và thánh nữ Catherine Laburê, chương VI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *