fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – NĂM A

12.3.2023 – CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – NĂM A

Ga 4,5-42
NGUỒN NƯỚC CỨU ĐỘ
“Nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4,14)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Nước là một nhu cầu không thể thiếu cho sự sống của muôn loài muôn vật ở mọi thời và mọi nơi. Trong hành trình qua sa mạc, dân Do Thái đã gặp cảnh thiếu nước. Họ đã phàn nàn kêu trách và nổi loạn chống lại Môsê, vì ông đã dẫn họ ra khỏi Ai-cập.[1] Môsê đã tin tưởng kêu xin Thiên Chúa cứu giúp ông. Nhờ quyền năng của Chúa, dân chúng được uống thỏa thuê nguồn nước tuôn trào từ tảng đá ngay trong sa mạc. Tảng đá ấy là hình bóng biểu trưng về Đức Giêsu, Đấng là ĐÁ TẢNG cứu độ. Vì từ nơi Người, nguồn ơn cứu độ sẽ tuôn trào cho tất cả nhân loại. Chính Người là NGUỒN NƯỚC đem lại sự sống đời đời! Ấy thế mà, chính Đức Giêsu ấy lại đi xin nước từ một người phụ nữ thuộc một dân bị người Do Thái coi thường và kỳ thị: một phụ nữ xứ Samari. Thật cảm động biết bao, nhưng cũng không hiểu nổi đường lối của Thiên Chúa!

Chị này đã qua năm đời chồng nhưng vẫn chưa thỏa cơn khát tình yêu và hạnh phúc. Chính Đức Giêsu đã đến bờ Giếng Giacóp vào giữa trưa hôm ấy và chờ đợi để gặp gỡ chị, để mặc khải cho chị về chính Người là Nguồn Nước Trường Sinh, điều mà chị đang khao khát. Ôi, chính Đấng là nguồn suối sự sống lại khiêm nhường tìm đến với một phụ nữ đang khao khát sự sống tâm linh. Quả thật, con người sẽ còn khát mãi, và mãi khát bao lâu chưa tìm được mạch Nước Trường Sinh, chưa tìm ra Chân Lý. Cơn khát triền miên của người phụ nữ ấy, cũng như cơn khát tâm linh của cả nhân loại chỉ có thể được thỏa mãn nhờ quay trở về với Đức Giêsu và tin vào Người đang hiện diện, nhất là nơi Bí Tích Thánh Thể.

Khi nghe Chúa Giêsu nói: “Ai uống nước này sẽ còn khát. Nhưng ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (c.14), người phụ nữ đã xin Chúa ban cho mình thứ nước uống vào không bao giờ khát nữa. Dòng Nước Hằng Sống làm “đã khát” đó chính là Thánh Thần tình yêu mà Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ cái chết của Đức Giêsu, để chúng ta được cứu độ.[2]

Lời kỳ diệu của Nước Hằng Sống đã thấm vào trái tim người phụ nữ Samari và biến đổi chị. Lòng tràn ngập bình an và hạnh phúc, chị đã để lại chiếc vò cũ bên bờ giếng, vội vã trở về giới thiệu Chúa cho mọi người. Trong cuộc lữ hành thiêng liêng, chúng ta cần NƯỚC HẰNG SỐNG để lớn lên mỗi ngày. Năng đến với Chúa trong Thánh Lễ, lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận Thánh Thể, ta cũng được biến đổi để sẵn sàng bỏ lại con người cũ của mình, và vui mừng đi loan báo Tin Mừng. Càng năng chạy đến với Chúa, càng gần Chúa, ta càng nhận ra con người thật của mình và đón nhận được nhiều ân sủng của Chúa trong Mùa Chay thánh này.

Mẹ Maria cũng từng khao khát mong chờ Đấng Cứu Thế, và ngay khi cưu mang Chúa Giêsu trong lòng, Mẹ đã vui mừng đem Chúa đến cho bà Êlisabeth. Mẹ luôn kêu mời và dẫn chúng ta đến nguồn suối cứu độ là Đức Giêsu. Năm 1830, qua Sơ Catherine Labouré, Mẹ mời gọi chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể: “Hãy đến chân bàn thờ này, nơi đây sẽ tuôn ra nhiều hồng ân cho mọi người lớn nhỏ đến cầu xin.”[3] Mẹ xác tín chỉ Chúa Giêsu Thánh Thể mới thỏa mãn được cơn khát của con người hôm nay.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Vâng nghe lời Mẹ, tôi siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để tìm sự bình an, sức mạnh cho tâm hồn và để được biến đổi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con xác tín Chúa Giêsu chính là Đá Tảng, là NGUỒN NƯỚC CỨU ĐỘ đem lại sự sống đời đời, để con khao khát yêu mến Chúa hơn. Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn đức tin cho những người chưa nhận biết Chúa, để họ cũng yêu mến, tin tưởng và tôn thờ Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/n2XNQ9)

🙟❖🙝

March the 12 th 2023. 3 rd Sunday of Lent. Year A

Ga 4,5-42
THE SOURCE OF SAVING WATER
“The water that I shall give will turn into a spring inside that person, welling up to eternal life” (Ga 4, 14).

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS.

Water is a need which can’t be deficient in every species, at every time and everywhere. The Jews suffered from a severe lack of water in their journey through the desert. They had complained, reproached and revolted against Moses, because he had lead them out of Egypt. Moses put his trust in beseeching God’s grant towards helping him. Thanks to God’s power, the Jews drank satisfyingly the water which overflowed from the rock in the desert. This rock is a symbolic image of Jesus, Who is a Saving Rock, because from Him, the source of salvation shall overflow into all the humanity. It is Jesus Who is the Source of Water which brings eternal life! But it’s Jesus Who asked water from a woman who had belonged to a people that was disregarded and discriminated by the Jews: a Samaritan woman! How touched it is! But how incomprehensible God’s way is!

That woman had five husbands, but her craving for love and happiness was still unsatisfied. It’s Jesus Who came to Jacob’s well bank at that afternoon, He waited for meeting her and revealing Himself as a source of everlasting water that she had been longing for. Oh! The One Who is a source of life had humbled Himself while coming to a woman who had been longing for a spiritual life! Men shall indeed yearn unceasingly and they’ll be longing forever whenever they haven’t yet found the everlasting course of stream: The Truth. That woman’s yearning and all the humanity’s spiritual one as well can be only satisfied by returning to Jesus and trusting in His presence, specially in the Eucharist Sacrament.

After listening to Jesus’ words: “Whoever drinks this water will get thirsty again; but anyone who drinks the water that I shall give will never be thirsty again; the water that I shall give will turn into a spring inside him, welling up to eternal life” (Ga 4,14), that woman asked Him for giving her some of this Water which may never get her to be thirsty again. This Living Water which “quenches the thirst” is the Spirit of Love that God pours into our soul through Jesus’ death, so that we shall be saved.

The marvelous word about Living Water was absorbed into that Samaritan woman’s heart and transformed her. With a heart filled with peace and happiness, she put down her old water jar at the well bank, and hurried back to the town for introducing Jesus to everyone. In our spiritual journey, we need EVERLASTING WATER so that we can be grown everyday. By coming to God in the Mass, listening to His word and receiving Him in the Eucharist, we will be transformed, in order to be ready to remove our old being and we’ll be delighted at preaching the Good News. The more we come frequently to God and are nearly to Him, the more we recognize our real being and receive much of God’s grace in this Holy Lent.

 Mary also had been craving and waiting for the Saviour, and as soon as She had been pregnant Jesus in Her womb, She was delighted at bringing Him to Elisabeth. She always invited and lead us to Jesus. In 1830, through Sister Catherine Labouré , Mary invited us to come to Jesus  in the Eucharist: “Come to this altar foot, where much of grace will be poured into everyone who comes to pray”. Mary believes that only Jesus in the Eucharist can satisfy everyone’s craving nowadays.

 LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

 By obeying to Mary’s word, I’ll come frequently to Jesus in the Eucharist, so that I’ll find the peace and force for my soul, and I’ll be transformed.

 PRAY WITH MARY

 Oh Mary, my mother, would You please help me, so that I believe that Jesus is the Rock, the SOURCE OF SAVING WATER which brings the eternal life, and I’ll be craving for God moreover. Please entreat God’s grant towards faith for the persons who haven’t yet known Him, so that they also love, believe and be worshipful to God. Amen.

O Mary conceived without sin,
pray for us who have recourse to You.


 

[1] X. Bài đọc I, Xh 17,3-7

[2] X. Bài đọc II, Rm 5,1-2.5-8

[3] X. https://gdanhducmebanon.org/2021/05/07/thang-danh-rieng-kinh-duc-me-ban-on-ngay-07-thang-5-duc-me-hien-ra-lan-thu-nhat-dem-18-thang-7-1830-tt/

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *