fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 19.3.2023 – CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – NĂM A

19.3.2023 – CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – NĂM A

Ga 9,1-41

ÁNH SÁNG ĐỨC TIN

“Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9,5)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Tiến đến Chúa Nhật IV Mùa Chay còn gọi là Chúa Nhật của niềm vui, phụng vụ Giáo Hội chuyển từ màu tím sang màu hồng, màu của bình minh tươi đẹp, đánh dấu nửa đường sám hối, để ta thêm can đảm bước tiếp con đường còn lại với niềm hy vọng cậy trông. Phụng vụ lời Chúa hôm nay tập trung vào ÁNH SÁNG như thánh Gioan đã giới thiệu: “Thiên Chúa là Ánh Sáng, nơi Người, không có một chút tối tăm nào.”[1]

Trong Bài Đọc I, Thiên Chúa đã soi sáng cho Samuel khi tuyển chọn Đavít: “Đừng nhìn xem diện mạo, vóc dáng…”.[2] Vì đôi mắt thể lý chỉ thấy được diện mạo bên ngoài, tư tưởng phàm trần không thấy được nội tâm, còn Thiên Chúa nhìn xem và thấu suốt tâm can từng gang tấc.[3] Thiên Chúa là Sự Sáng, và Sự Sáng ấy đã nhập thể làm người để xóa tan bóng tối nơi con người chúng ta, đó chính là Đức Giêsu, như Người đã nói: “Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (c.5)

Chính khi mở mắt cho người mù từ bẩm sinh Chúa Giêsu minh chứng Người là ánh sáng cho trần gian. Sự bất hạnh của người mù từ lúc mới sinh là triền miên chìm trong u tối, chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng, bình minh huy hoàng rực rỡ hay hoàng hôn thơ mộng, cây xanh, trái đỏ…cũng không thấy được ánh mắt trìu mến, nụ cười đầy yêu thương của cha mẹ, anh em…

Chúa Giêsu đã thương chữa cho anh, nhưng Người cũng để anh tự do cộng tác với Người khi bảo anh đi rửa mắt. Anh mù phải mò đường đi rửa và nhìn thấy được. Từ trải nghiệm được chữa lành, anh xác tín “Người tên là Giê-su là “một vị ngôn sứ và là “người bởi Thiên Chúa mà đến”. Chúa cũng mở mắt tâm linh để anh nhận biết Chúa, và tin vào Người.

Mù thể xác đã là khổ; mù tinh thần, mù tâm linh còn khổ hơn, vì không nhận ra điều tốt để làm, điều dữ phải tránh nên có người chìm ngập trong tội lỗi, trong hận thù, ganh ghét, không nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy lòng thương xót và là Đấng Cứu độ trần gian. Đó là tình trạng của những người Pharisêu nhất quyết không nhìn nhận những việc tốt lành của Chúa Giêsu. Họ còn trục xuất người đã được Chúa chữa lành, vì anh này kiên quyết làm chứng cho Chúa Giêsu.

Ai trong chúng ta cũng đều có những “điểm mù” cần được Chúa chữa lành, cần có ánh sáng của Chúa để nhận biết đúng-sai, tốt-xấu mà sống cho đẹp lòng Chúa. Vì Chúa là “ánh sáng thế gian”, chúng ta khiêm tốn đến với Ngài để được chiếu sáng, nhận ra những điều Chúa đã thực hiện trong cuộc sống của mình là những dấu chỉ tình thương của Chúa, để hết lòng biết ơn Chúa và đáp lại bằng tình thương, bằng sự hoán cải, ăn ở như con cái của sự sáng.[4] Ngoài ra, cuộc sống luôn có tương quan với nhiều người, xin Chúa mở mắt tâm hồn để thấy được những điều tốt đẹp nơi người khác, cả nơi kẻ thù.

Mẹ Maria đã nhiều lần gặp khó khăn và thử thách trăm chiều, như màn đêm tối phủ đầy cuộc đời Mẹ. Nhưng nhờ xác tín vào lời sứ thần nói: “Đức Chúa ở cùng Bà”, Mẹ luôn nhận ra ánh sáng nhờ sự hiện diện của Chúa. Chính Đức Tin và lòng yêu mến Chúa đã giúp Mẹ đón nhận mọi biến cố, cùng bước vào cuộc khổ nạn và cùng vui mừng với Chúa trong ánh sáng Phục Sinh.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi tập nhìn các biến cố bằng con mắt đức tin để nhận ra thánh ý Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin mẹ dạy con biết nhìn biến cố và đọc biến cố dưới ánh sáng đức tin để hiểu được ý Chúa, xác tín Chúa chính là Ánh Sáng và Ơn Cứu Độ của con. Nhất là xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa soi lòng mở trí, giúp con nhận ra con người yếu hèn, tội lỗi của mình, để được Chúa thương chữa lành những thương tích tật nguyền thể xác và tâm hồn con trong Mùa Chay này. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

March the 19th 2023 Fourth Sunday of Lent. Year A

Jn 9, 1-41

LIGHT OF FAITH

“As long as I am in the world, I am the Light of the world” (Jn 9, 5).

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS:

While approaching the 4th Sunday, Lent is still called the Sunday of Joy, Church Liturgy transfers from the violet to pink color, a color of the beautiful dawn, marking a half of the Penitent way, so that we courageously proceed the next step on the rest of this way, with a relying hope. God’s word Liturgy today focuses on the LIGHT, as St. John introduced: “God is Light, there isn’t any darkness in Him”.

In the first Reading, Samuel was shined by God while selecting David: “Take no notice of his appearance or his height …”. Because the physical eyes can only see the external appearance, the worldly thought can’t see the inner heart, but God has transparently looked at our innermost heart at every short distance. God is Light, and this light was incarnate and became man, in order to wipe out the darkness in our human being. This is exactly Jesus, as He said: “As long as I am in the world, I am the Light of the world” (Jn. 9,5).

Jesus showed clear evidence that He’s the Light of the world, by opening the eyes for a born blind man. The misfortune of this one is that he had interminably sunk in the darkness, he had never seen the sunlight, moonlight, brilliant and radiant dawn or the romantic sunset, the green trees, red fruits … He couldn’t also see the affectionate eyes, the loving smile of his parents and siblings.

This born blind man was lovingly healed by Jesus, but He let him freely collaborate with Him, when He told this blind man to go and wash his eyes. This one had to fumble for finding the way to wash his eyes and he could see. From this healing experience, this man believed that “His name is Jesus. He’s a prophet” and “He’s from God”. This man’s spiritual eyes were opened as well, so that he recognized God and believed in Him.

It’s very miserable from being physical blind, but it’s more miserable from being spiritual blind, because men who are spiritual blind can’t recognize the good things to perform, or the bad ones to avoid, as a consequence, they immerse themselves in guilt, hatefulness, jealousy; they don’t know that God is a benevolent, merciful Father and the Savior of the world. This was the Pharisees’ situation, they determined not to acknowledge Jesus’ good deeds, they even drove away this blind man who had just be healed by Jesus, because this one had decided resolutely for being His witness.

Each of us also has “blind points” which need to be healed by Jesus, we need to have His light for recognizing the right or wrong things, the good or bad ones, so that our life gives pleasure to Him. Due to “Jesus’ light of the world, we modestly come to Him to be illuminated, to identify what God has performed in our life as the sign of His love, to be devotedly grateful to Him, to respond with love, contrite heart and to behave as children of Light. There’s besides the correlation with many people. May God open our heart eyes, so that we identify the goodness in the others, even in our enemies.

Mary met hundreds of difficulties and challenges as the dark nights which covered Her life. But by believing in the angel’s word: “God is with You”, She always identified light due to God’s presence. It’s the Faith and love for God helped Her to accept all the incidents, to share with Jesus’ Passion and to be glad with Him in the Easter light.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY:

With Mary, I practize looking at all the incidents with the Faith eyes. As a result, I identify God’s will and His presence in my life.

PRAY TO MARY:

O Mary, my Mother, would You please teach me how to look at each incident and read it under the Faith light, so that I understand God’s will, I believe that God is my light and Saving grace. Please especially invoke God for lighting my mind and heart, helping my weak and guilty being. As a result, my physical and spiritual disability injury will be lovingly healed by God in this Lent. Amen

O Mary conceived without sin,
pray for us who have recourse to You.

 

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/7JC7J2)

🙟❖🙝

[1] 1Ga 1,5

[2] Bài đọc I, Sm 16,1b.6-7.10-13a.

[3] x. Tv 138

[4] Bài Đọc II, Ep 5,8-14

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *