(PIERRE GEORGES FRASSATI)
Giáo dân
(1901-1925)
Lễ nhớ hàng năm: 4/7


Sinh ngày 6 tháng 4 năm 1901, trong một gia đình Công giáo nguội lạnh, thuộc giới thượng lưu vùng Piemont, ở Turin, nước Ý.
Pierre Georges mất ngày 4 tháng 7 năm 1925, hôm trước ngày lãnh bằng kỹ sư hầm mỏ.

Là nhà thể thao trẻ, ngài thích chạy đua trên núi với các thanh niên khác: khám phá kỳ diệu về thiên nhiên, thời gian tuyệt vời để suy gẫm, cầu nguyện, thờ lạy. Ngài tích cực tham gia Nhóm Công giáo Tiến hành Ý.

Ngay từ thuở nhỏ, quan tâm đến tất cả những người trong hoàn cảnh lầm than, ngài gia nhập Hiệp Hội thánh Vinh Sơn Phaolô (Frederic Ozanam), nơi đây ngài nổi bật về sự tận tụy với người nghèo và bệnh nhân. Ngài vui vẻ đón tiếp hành động của Chúa trong cuộc đời mình và thấm nhuần đức tin, đức mến. Cầu nguyện và Thánh lễ hằng ngày nâng đỡ hoạt động của ngài.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, khi phong Chân Phước cho ngài, ngày 20 tháng 5 năm 1990, xác định ngài là con người của CÁC MỐI PHÚC THẬT (Bài giảng trên núi: Mt 5,1-12)

Nguồn: famvin.org