Suy niệm và cầu nguyện dựa trên Lời Chúa
Ngày thứ ba – 20.01.2021

Cuộc gặp gỡ trong niềm tin

Lời Chúa:
“Khi ấy Chúa Giêsu bảo người phụ nữ Samari: ‘Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây.’  Người phụ nữ đáp: ‘Tôi không có chồng.’ Đức Giêsu bảo: Chị nói ‘Tôi không có chồng’ là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với Người: ‘Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ’ “ (Ga 4,16-19).

Suy niệm:
Người phụ nữ Samari trả lời với Đức Giêsu rằng: “Tôi không có chồng”. Lúc này, chủ đề của cuộc đối thoại là về đời sống hôn nhân của người phụ nữ. Có một sự thay đổi liên quan đến nội dung của cuộc nói chuyện từ vấn đề nước uống đến vấn đề vợ chồng.

Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây”, tuy Đức Giêsu biết rõ người phụ nữ này đã có năm đời chồng, và người đàn ông hiện tại không phải là chồng của cô ta.

Hoàn cảnh của người phụ nữ này là thế nào? Có phải chồng của cô ta đã đòi ly hôn? Cô ta phải chăng là một quả phụ? Cô ta đã có con hay chưa? Những câu hỏi này tự nhiên trỗi dậy khi ta đối diện với trình thuật này. Tuy nhiên, dường như Đức Giêsu quan tâm đến một chiều kích khác trong hoàn cảnh của người phụ nữ, Ngài biết rõ cuộc sống của người phụ nữ nhưng vẫn cho cô ta một lối mở, Ngài vẫn trò chuyện với cô ta. Đức Giêsu không nhấn mạnh lý giải về mặt đạo đức câu trả lời của cô ta, nhưng dường như muốn đưa cô ta bước ra ngoài. Và kết quả là thái độ của cô ta đối với Đức Giêsu dần thay đổi.

Ở thời điểm này, những chướng ngại về khác biệt văn hóa và tôn giáo đã lui dần về phía sau để nhường chỗ cho một điều quan trọng hơn: cuộc gặp gỡ trong niềm tin. Hành động của Đức Giêsu trong lúc này cho phép chúng ta mở ra những cánh cửa mới và đẩy đến những câu hỏi xa hơn nữa: những câu hỏi thách thức những thái độ đã khinh miệt và cô lập người phụ nữ ấy; và những câu hỏi về những sự khác biệt mà chúng ta phải đối mặt trên con đường đến sự hiệp nhất mà chúng ta đang tìm kiếm và vì thế mà chúng ta cầu nguyện.

Lời nguyện
Lạy Đấng trổi vượt trên hết thảy,
Có danh xưng nào khác mà chúng con có thể gọi Ngài đây ?
Bài ca nào có thể được hát lên cho Ngài?
Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được Ngài.
Tâm trí nào có thể nhận biết Ngài đây ?
Không trí tuệ nào có thể hiểu thấu được Ngài.
Duy mình Ngài là Đấng chẳng thể diễn tả được, vì tất cả mọi điều được nói ra đều phát xuất từ Ngài.
Duy mình Ngài là Đấng chẳng thể hiểu được, bởi tất cả ý nghĩ đều từ Ngài mà đến.
Mọi loài thọ tạo đều cao rao Ngài, cả kẻ phát ngôn lẫn kẻ lặng câm.
Muôn người khao khát Ngài, hết thảy thế nhân mong mỏi ước ao Ngài.
Mọi loài hiện hữu cầu nguyện với Ngài
Và mọi hữu thể chiêm ngắm vũ trụ của Ngài đều dâng lên Ngài khúc tình ca.
Xin thương xót chúng con, hỡi Đấng trổi vượt trên thảy
Có danh xưng nào khác mà chúng con có thể gọi Ngài đây ?

Lạy Mẹ maria, sự hiệp nhất đích thực chỉ có thể được thực hiện trong cùng một đức tin, đức cậy và lòng yêu mến. Xin Mẹ biến đổi đời con và giúp chúng con xây dựng sự hiệp nhất bằng chính đời sống của mình qua những việc làm cụ thể.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ

Nguồn: Gp Bùi Chu