Suy niệm và cầu nguyện dựa trên Lời Chúa
Ngày thứ hai – 19.01.2021

THỜ PHƯỢNG CHÚA CHA TRONG THẦN KHÍ VÀ SỰ THẬT

 Lời Chúa: Ga 4, 19-23
Khi ấy, người phụ nữ Samari nói với Chúa Giêsu: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa”.
Ðức Giêsu phán:”Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Ðấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Ðấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do thái. Nhưng giờ đã đến và chính lúc này đây, giờ
những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.”

Suy niệm
Trước khi đi ngang qua Samari, Chúa Giêsu đã có mặt ở Giêrusalem. Trong thời gian đó, những người Pharisêu đã loan tin rằng Đức Giêsu thâu nạp và làm phép rửa cho nhiều môn đệ hơn cả Gioan Tẩy Giả. Sự thật không phải vậy, chính các môn đệ của Người làm phép rửa. Khi nghe được tin đồn này Đức Giêsu quyết định rời khỏi nơi ấy và đi đến Galilê. Người chọn đi băng qua Samari, thay vì có thể đi đường khác.

Người cảm thấy mệt sau chuyến đi khá dài, lại thêm trời ban trưa nắng gắt, tới thửa đất của ông Gia-cóp gặp giếng nước, Người dừng chân nghỉ ngơi ngay trên bờ giếng. Bỗng có một phụ nữ Samari đến giếng lấy nước. Đây là chiếc giếng mà tổ phụ Giacóp đã đào cho gia đình và bầy chiên của mình có nước uống. Tuy đã có từ rất lâu đời, nhưng giếng này vẫn được tôn kính và vẫn luôn có nước.

Chúa Giêsu đã xin chị nước uống. Từ đó, Ngài dẫn chị đến Nước Hằng Sống. Sau đó, người phụ nữ Samari hỏi Chúa về nơi thờ phượng Thiên Chúa: “Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo Giêrusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa”. Đức Giêsu liền trả lời: “không phải trên núi này hay tại Giêrusalem… giờ đây những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.” (Ga 4,21-24).

Như thế nào là thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật? Thiên Chúa muốn chúng ta đến với Ngài trong tinh thần con thảo như Chúa Giêsu, luôn yêu mến và làm đẹp lòng Ngài; đơn sơ trong ngôn từ cũng như trong các hình thức thể hiện đức tin, không phô trương, cũng không ganh đua để được nổi trội hơn người khác.

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa, Đấng tràn đầy ân sủng, Các giáo hội của chúng con thường bị dẫn dắt lựa chọn luận lý của sự tranh chấp, xin tha thứ tội ngạo mạn của chúng con. Chúng con đã quá mệt mỏi với nhu cầu trở nên thứ nhất này. Xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên giếng nước.

Xin phục hồi chúng con bằng dòng nước hiệp nhất múc ra từ những lời nguyện cầu của chúng con. Nguyện xin Thần Khí là Đấng bay lượn trên mặt nước hỗn mang, đem đến sự hiệp nhất từ những khác biệt của chúng con. Amen.


Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ

Nguồn: Gp Bùi Chu