Suy niệm và cầu nguyện dựa trên Lời Chúa
Ngày thứ sáu – 23.01.2021

Đức Giêsu hứa ban nguồn nước hằng sống


Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy,
để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.

Lời Chúa: Ga 4, 11-15
“Lúc ấy, người phụ nữ Samari nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Giacóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy.” Đức Giêsu trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.”

Suy niệm:
Cuộc đối thoại mà ban đầu là Đức Giêsu xin nước uống, đã trở thành cuộc đối thoại Đức Giêsu hứa ban nguồn nước. Sau này, cũng trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu một lần nữa, xin nước uống. “Ta khát”, đó là những gì Ngài nói trên thập giá và cũng từ thập giá, Đức Giêsu trở nên nguồn nước đã được hứa ban, nguồn nước tuôn chảy từ cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài. Trong Bí Tích Rửa Tội, chúng ta nhận lãnh nguồn nước này, nhận lãnh sự sống này từ Đức Giêsu và nguồn nước đó đã tuôn trào nơi chúng ta để sự sống được trao ban và chia sẻ cho người khác.

Dòng nước thanh tẩy chảy vào cuộc đời trở nên chứng nhân nối kết của tình yêu Kitô hữu bằng hành động, một sự cảm nếm trước sự sống đời đời mà Đức Giêsu đã hứa. Những cử chỉ cụ thể mà những con người bình dị thực hiện chính là những gì chúng ta cần để lớn lên trong tình huynh đệ. Họ làm chứng cho Tin Mừng và giá trị của mối hiệp thông huynh đệ.

Lời nguyện:
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, theo gương mẫu của Đức Giêsu, Xin làm cho chúng con nên chứng nhân tình yêu của Ngài. Xin giúp chúng con trở nên khí cụ của công bằng, hòa bình và tình đoàn kết. Ước gì Thánh Thần của Ngài hướng dẫn chúng con thực hiện những hành động cụ thể để xây dựng sự hiệp nhất. Ước gì những bước tường ngăn cách trở nên những nhịp cầu. Chúng con cầu xin điều ấy nhân danh Đức Giêsu Kitô trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.