Suy niệm và cầu nguyện dựa trên Lời Chúa
Ngày thứ tám – 25.01.2021

Chứng nhân bằng lời nói và hành động


Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm.
Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?

Lời Chúa: Ga 4,27-30.39-40
Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: “Thầy cần gì vậy? ” Hoặc “Thầy nói gì với chị ấy? “Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: “Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? ” Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.
Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày.


Suy niệm:
Với con tim đã được biến đổi, người phụ nữ Samari lên đường thi hành sứ vụ. Người phụ nữ loan báo với dân tộc của mình rằng cô đã thấy Đấng Mêsia. Nhiều người đã tin vào Đức Giêsu vì “lời chứng của người phụ nữ” (Ga 4, 39). Sức mạnh lời chứng của cô ấy nảy sinh từ sự biến đổi cuộc sống do cuộc gặp gỡ giữa cô ấy và Đức Giêsu. Chúng ta cảm ơn thái độ mở ra của người phụ nữ, cô ấy đã nhận ra nơi người lạ mặt “một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 14).

Truyền giáo là yếu tố chính của đức tin Kitô giáo. Mỗi người Kitô hữu được mời gọi loan truyền danh Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói với các nhà truyền giáo: “Dù anh chị em đi đâu, hãy nhớ rằng Thánh Thần Thiên Chúa đã ở đó trước chúng ta”. Truyền giáo không có nghĩa là buộc phải gia nhập đạo. Người thực sự loan truyền Đức Giêsu sẽ đến với người khác trong đối thoại yêu thương, cởi mở để học hỏi lẫn nhau, và tôn trọng sự khác biệt. Sứ vụ của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải học cách uống nước từ nguồn nước hằng sống, nhưng không chiếm hữu giếng nước. Giếng nước ấy không thuộc về riêng chúng ta. Hơn thế, chúng ta múc lấy sự sống từ giếng nước, giếng nước hằng sống được trao ban bởi chính Đức Kitô.

Sứ vụ truyền giáo của chúng ta phải là công việc của cả lời nói và hành động. Chúng ta cố gắng sống những gì chúng ta rao giảng. Lời chứng của người phụ nữ đã dẫn đưa cộng đồng của cô đến niềm tin vào Đức Giêsu bởi vì anh chị em của cô đã nhìn thấy sự nối kết chặt chẽ giữa lời nói và sự biến đổi bên trong của cô.

Nếu lời nói và hành động của chúng ta đáng tin cậy, thì cả thế giới sẽ lắng nghe và tin theo. “Làm cách nào họ có thể tin nếu họ không thực sự lắng nghe?” (Rm 10, 14).

Lời nguyện:
Lạy Thiên Chúa là dòng suối nước hằng sống, xin giúp chúng con hiểu rằng chúng con không phải là những người sở hữu giếng nước. Và xin cho chúng con sự khôn ngoan để đón nhận nơi những người khác cùng một ân sủng như chúng con có được.

Xin biến đổi con tim và cuộc sống chúng con để chúng con có thể thực sự trở nên những người mang lấy Tin Mừng và trở nên những chứng nhân cho sự hiệp nhất trong cả lời nói và cuộc sống của mình.

Chúng con cầu xin điều ấy nhân danh Đức Giêsu Kitô Con Chúa, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, trong suốt 8 ngày qua, chúng con được hạnh phúc cùng với Mẹ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu chúng con. Xin Mẹ vui lòng chuyển cầu lên Thiên Chúa lời cầu xin tha thiết và chân thành của chúng con. Xin Chúa đoái thương lắng nghe và ban cho anh chị em chúng con sự hiệp nhất, vì tất cả chúng con chỉ có MỘT CHÚA, MỘT ĐỨC TIN và MỘT PHÉP RỬA.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Nguồn: Gp Bùi Chu