🌿🌸 Mời các bạn cùng xem Đêm DIễn nguyện kỷ niệm 190 năm Đức Mẹ hiện ra với chị Catherine Labouré 1830-2020 🌿🌸
– DIỄN NGUYỆN HAI CUỘC HIỆN RA –
💛 LẦN I: ĐÊM 18 RẠNG NGÀY 19.7.1830 💛
💛 LẦN II: CHIỀU 27.11.1830 💛
🌿🌸 Đêm DIễn nguyện kỷ niệm 190 năm Đức Mẹ hiện ra với chị Catherine Labouré 1830-2020 🌿🌸

🌿🌸 Mời các bạn cùng xem Đêm DIễn nguyện kỷ niệm 190 năm Đức Mẹ hiện ra với chị Catherine Labouré 1830-2020 🌿🌸 – DIỄN NGUYỆN HAI CUỘC HIỆN RA – 💛 LẦN I: ĐÊM 18 RẠNG NGÀY 19.7.1830 💛 💛 LẦN II: CHIỀU 27.11.1830 💛 👩🏼‍💻👨🏼‍💻➡️ WEBSITE: https://gdanhducmebanon.org/

Người đăng: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn vào Chủ nhật, 19 tháng 7, 2020