KỶ NIỆM 190 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI
THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ
1830-2020

LÊN ĐƯỜNG THEO BƯỚC
THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ

Ngày thứ 11:
HÃY TÔN TRỌNG SỰ SỐNG
VÀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

“Này con, người ta sẽ khinh miệt Thánh giá. Người ta liệng Thánh giá xuống đất. Máu sẽ đổ ra. Người ta sẽ đâm cạnh sườn Chúa lần nữa. Đường phố sẽ đầy máu…toàn thế giới sẽ buồn phiền” (Đức Trinh nữ nghẹn ngào không nói được, nỗi lo lắng hiện ra trên mặt Ngài.)

Đức Mẹ rất thấu cảm trước những đau khổ và bất công và Mẹ rất đau đớn khi thấy các con cái Mẹ cắn xé nhau. Nhiều người là nạn nhân của sự tội, của thù hận, của bóc lột…Mẹ nhìn thấy nơi họ chính Con của Mẹ bị bắt bớ, bị hành hung, bị xử tử…Bất công là một tội rất nặng đối với Thiên Chúa.

Khi báo trước những biến cố thảm khốc như thế, Đức Mẹ muốn lưu ý Sơ Catherine về những khổ cực của loài người. Cùng lúc Mẹ kêu mời Sơ gia tăng lời cầu nguyện và chống trả sự bất công bằng những việc làm nhân đạo và yêu thương của mình.

Mt 25, 37-40:
“Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;  có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc ?  Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?”

Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”


– Bạn có cái nhìn nào trên những người đang sống xung quanh, nhất là những ai đang bị cuộc đời gây tổn thương, hoặc xúc phạm đến nhân phẩm? Bạn có nhận ra nơi họ khuôn mặt đau khổ của Chúa Giêsu?

– Bạn có quan tâm tới những sự kiện xã hội này và tìm cách sao cho họ được kính trọng và chính họ cũng biết tự trọng?

– Bạn có tìm cách đến gần những ai đau khổ hoặc trong cơn hoạn nạn, nơi môi trường bạn sống hay phục vụ, theo gương Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu?