CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH VINH SƠN


TỪ KINH NGHIỆM Ở CHÂTILLON, cha Vinh Sơn tiếp tục bước đi trên con đường mới, ngày càng khám phá ra những nét đẹp và quyến rũ của Thiên Chúa, của Nước Trời và của Người Nghèo; nhưng đầy cam go và nhiều thách đố. Với sức con người, làm sao đi tới cùng con đường Đức Ái hết sức cao cả như thế?

 Cha Vinh Sơn chỉ có một bí quyết, đó là ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN mà cao điểm là GIỜ NGUYỆN GẪM[1].  Chính cha đã có những trải nghiệm này của riêng mình, của những con cái nam-nữ, cũng như của các cộng tác viên của ngài; vì thế ngài đã dám tuyên bố: Hãy cho tôi một con người cầu nguyện và người ấy có thể làm được tất cả mọi sự[2].

Nhân ngày giỗ cha, chúng ta đọc lại giáo huấn của cha về phong cách yêu mến Thiên Chúa và phục vụ anh chị em nghèo khổ. Noi gương cha, cầu nguyện với cha, con đường Đức Ái chúng ta đang lần bước theo cha, sẽ ngày càng tỏa sáng để làm vinh danh Thiên Chúa, mưu ích cho những anh chị em đang sống cảnh nghèo khổ và đưa chúng ta tới Nước Trời.

 Video: CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ


Bài viết liên quan:


[1] X. Jean Pierre Renouard, CM – Cầu nguyện 15 ngày với thánh Vinh Sơn, trang 102tt.
[2] Thánh Vinh Sơn, Coste XI, 83