Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện(Mt 5, 48).

SỰ THÁNH THIỆN TRONG GIÁO HỘI

Ông bà chúng ta thường nói: “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Chính vì vậy, trước lời mời gọi yêu thương của Chúa Giêsu, biết bao người đã dõi bước con đường thánh thiện theo gương Ngài để được nên giống Cha của mình.

Con đường đó cụ thể ra sao?

 ĐTC Phanxicô mô tả chân dung các thánh như sau: “Tôi thích chiêm ngắm nét thánh thiện nơi sự kiên nhẫn của Dân Thiên Chúa: nơi những người cha người mẹ nuôi con với tình yêu bao la, nơi những người nam nữ làm việc vất vả để lo cho gia đình, nơi những tu sĩ già yếu không bao giờ đánh mất nụ cười. Trong sự kiên trung của họ tôi nhìn thấy tính thánh thiện của Giáo Hội chiến đấu.[1]

Như vậy, sự thánh thiện của người Kitô hữu , không có nghĩa là phải làm những điều phi thường, nhưng là mỗi người sống cuộc sống của mình dựa trên khuôn mẫu của Chúa Giêsu Kitô.

SỰ THÁNH THIỆN TRONG GIA ĐÌNH VINH SƠN

Đối với thánh Vinh Sơn: “sự hoàn thiện không hệ tại trong sự xuất thần, mà là thực hiện tốt ý muốn của Thiên Chúa[2]. Một khi đã dành thời giờ cầu nguyện và chờ đợi Thiên Chúa tỏ hiện ý muốn của Ngài; khi đã rõ thì thánh Vinh Sơn luôn đặt ý riêng của mình vào việc phục vụ ý muốn này của Chúa và kiên trì làm cho đến cùng.

Hơn bốn trăm năm qua (từ năm 1617), rất nhiều anh chị em trong Gia Đình Vinh Sơn đã đi theo tinh thần này trong việc sống ơn gọi của họ. Một số trong họ đã được Giáo Hội chính thức nhìn nhận sự thánh thiện của họ.

Tuy nhiên, cần biết rằng “được tuyên phong là một vị thánh không làm tăng cũng không làm giảm sự thánh thiện của người đó. Các vị thánh là dành cho chúng ta, những người cần gương mẫu để dõi theo, tất cả những người nam nữ đã đi trước chúng ta dọc theo các đường phố trong các làng mạc. Họ đã đi và tuyên bố sứ điệp của Chúa Giêsu cho những người nghèo nhất và đã làm điều này trong những khu vực gian khổ và khó khăn, nơi mà những người khác không đủ can đảm để hành động theo cách đó. Họ là những người giống như chúng ta nhưng đã chiến đấu chống lại tội lỗi và trung thành với Chúa cho đến cuối đời. [3]

Thật vậy, họ đã đi hết chặng đường với tất cả lòng yêu mến và phục vụ Đức Kitô nơi những người nghèo và người bị bỏ rơi nhất trên thế giới. Họ đã để lại cho chúng ta “Một gia sản vinh sơn”. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những mẫu gương này để sống các giá trị Phúc Âm và cũng là sống Linh Đạo Vinh Sơn. Chúng ta đang trên con đường nên thánh!

Sự thánh thiện của GĐVS trong suốt 400 năm qua đã được nghiên cứu và xem xét từ nhiều góc độ khác nhau, có thể sắp xếp như sau:

 • THTG có tất cả 4 vị Thánh:
 • THNTBA có tất cả 2 vị Thánh:
 • Các ngành khác của GĐVS có tất cả 5 vị Thánh:
  • Elisabeth Ana Seton,
  • Juana Antida Thouret,
  • Agustina Pietrantoni,
  • Gianna Beretta Molla,
  • José Maria Yermo.
   • 42 vị Chân Phước,
   • 1 Bậc Đáng Kính và
   • 21 vị Bậc Tôi Tớ Chúa.[4]
Các vị thánh của Gia đình Vinh Sơn
(Gia Sản Vinh Sơn)

[1] Tông huấn Hãy vui mừng hoan hỉ, số 7

[2] TVS 17.10.1655

[3] Cha Martio Nasayó Lievano, CM. tỉnh dòng Colombia

[4] Cha Marlio Nasayó Lievano, CM. tỉnh dòng Colombia