CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH

07.5.2019 THỨ BA TUẦN 3 PS “Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”” ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 6,30-35)Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo …

Tiếp tục đọc