CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH

08.5.2019     THỨ TƯ TUẦN 3 PS“Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”. ✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 6, 35-40)Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta …

Tiếp tục đọc