CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH

15.5.2019    THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH“Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi.” (Ga 12,44) ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 12,44-50)Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời …

Tiếp tục đọc