Ngày 15.9 – LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI

STABAT MATER  Mẹ sầu bi tầm tã giọt châu, đang đứng bên cây Thập giá, nơi Con Người đã bị treo lên. Một lưỡi gươm nhọn đã đâm qua tâm hồn Bà đang rên siết, đang sầu khổ và đau đớn. Ôi đau buồn sầu khổ biết bao cho bà Mẹ đáng suy tôn của một Người Con duy nhất! Bà Mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của Người Con chí thánh, mà đau lòng thổn thức tâm can. Ai là người không tuôn châu lệ khi nhìn thấy Mẹ Chúa Kitô trong cảnh cực hình như thế? Ai …

Tiếp tục đọc