CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (x. Ga 16,12-15) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong ba năm dạy dỗ các môn đệ, Đức Giêsu không thể tỏ lộ hết mọi sự cho các môn sinh vì Ngài biết các ông “không có sức chịu nổi” (c.12), bởi những điều mặc khải về viễn cảnh Nước Trời và sự sống sau cái chết …

Tiếp tục đọc