CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 17,11b-19) “Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến..” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong mạch văn Lời Nguyện Hiến Tế của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha khi Người sắp phải rời xa các môn đệ thân yêu của mình. Ngài cầu xin Chúa Cha thánh hóa và giữ gìn các môn đệ khỏi cạm bẫy của thế gian. …

Tiếp tục đọc