CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN VII PHỤC SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 21, 20-25) “Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.”” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Thánh Vinh Sơn đã nói: “Tình yêu thì sáng tạo không ngừng.” Gioan –người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến và là người dựa vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, là người môn đệ đứng dưới chân Thánh giá và đã được Chúa Giêsu trối Mẹ Maria, và ông đã rước Đức Mẹ về …

Tiếp tục đọc