CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 10,1-12.17-20) “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúa nhật hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy nhìn đồng lúa chín vàng mà thiếu thợ gặt. Đồng lúa ấy có thể là cả thế giới với hơn 7 tỷ người, mà những người Công Giáo chỉ hơn một tỷ[1]. Riêng tại Á Châu chiếm 60% dân số thế giới nhưng người Công giáo chỉ có khoảng 3%. Thống kê 50 năm của HĐGMVN (1965-2015) cho thấy tỷ lệ người Công giáo tại …

Tiếp tục đọc