CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

05.7.2020  – CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (11,25-30)Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn. Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Thiên Chúa có những cách hành xử thật lạ lùng, vì Ngài hằng quan tâm đến những con người bị xã hội bỏ rơi, loại trừ, khinh ghét. Đó là những người nghèo hèn, thấp kém, nhưng được Kinh Thánh gọi là những “người nghèo của Thiên Chúa”, Chúa Giêsu gọi họ là “những kẻ bé mọn”. Họ không giỏi giang, thông minh hoạt bát, …

Tiếp tục đọc