CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

19.7.2020 –  CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM A✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 13,24-43)“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Đối diện với những vấn nạn về sự dữ và sự ác trong thế giới, người ta thường đặt ra những nghi vấn: Có Thiên Chúa thật không? Nếu Thiên Chúa toàn năng và biết trước mọi sự, tại sao ngài không ngăn chặn mà cứ để sự dữ xảy ra? Nếu Thiên Chúa là tình yêu, tại sao cứ để con người đau khổ …

Tiếp tục đọc