CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

09.8.2020  –  CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN – A✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 14,22-33)“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Việc Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ lên thuyền qua bờ bên kia ngay sau phép lạ hóa bánh ra nhiều thật là khó hiểu. Các môn đệ dù không hiểu được ý Thầy nhưng vẫn phải vâng lời. Ý chí vâng phục phải vật lộn với ý muốn tự nhiên nên thuyền cứ chòng chành, lại thêm gió ngược thổi tới khiến mục tiêu bờ bên kia cứ …

Tiếp tục đọc