CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN THỨ HAI MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 3,1-12) “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Sống trong Mùa vọng, việc chúng ta cần làm là canh tân đời sống để đón mừng Chúa đến, vì ơn cứu độ chỉ có thể đến được với chúng ta qua nẻo đường sám hối, ăn năn. Đây chính là sứ điệp của thánh Gioan Tẩy giả muốn gửi đến từng người chúng ta hôm nay: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (c.2). “Nước Trời đã đến gần” …

Tiếp tục đọc