CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

30.8.2020  – CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN – A✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 16,21-27)“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bài Tin Mừng hôm nay là đoạn tiếp nối với Tin Mừng chúng ta được nghe tuần trước. Trong khi Phêrô và có lẽ cả các môn đệ khác nữa đã xác tín vào bản chất “Con Thiên Chúa hằng sống” nơi Đức Giêsu, và chính Chúa Giêsu cũng đã long trọng xác nhận điều đó; thì Chúa Giêsu lại “bắt đầu tỏ cho các môn đệ …

Tiếp tục đọc