CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 15,1-32) “…giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu ấy được biểu lộ rất cụ thể nơi lòng nhân từ và sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa đặc biệt dành cho những tội nhân biết sám hối. Đặc biệt, cùng với lòng nhân từ của Thiên Chúa, thánh …

Tiếp tục đọc