CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 16,1-13) “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Thất nghiệp” là một từ ngữ đáng sợ đối với rất nhiều người trong xã hội hôm nay. Vì thế, không ít người đã tận dụng tất cả thời gian và khả năng của mình để làm việc khi còn có thể làm được, phòng khi thất nghiệp vẫn có thể duy trì cuộc sống. Người quản gia được nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không ngoại lệ. …

Tiếp tục đọc