CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 11,2-11) “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Từ đầu Mùa Vọng, chúng ta đã chiêm ngắm cuộc sống và lắng nghe sứ điệp của thánh Gioan Tẩy Giả. Gioan biết rõ sứ mạng của mình, nhưng có lẽ ông còn mơ hồ về “Đấng phải đến”, Đấng mà ông được biết “Ngài sẽ cầm nia và rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì quăng …

Tiếp tục đọc