CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – A

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 4,12-23)“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.”[1] Các bài đọc hôm nay giới thiệu cho chúng ta Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa. Ngài chính là Ánh Sáng thật đã đến chiếu soi vào thế gian, vào tận lương tâm của con người. Ngài xuất hiện và giảng dạy ở đâu thì nơi đó nhận được ánh sáng Chân Lý, như …

Tiếp tục đọc