CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 18,9-14) “Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta được mời gọi khiêm tốn thú nhận mọi tội lỗi và thiếu sót của mình để xứng đáng tham dự Thánh Lễ: “…Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm… lỗi tại tôi mọi đàng” và: “Xin Chúa thương xót chúng con”. Đó cũng là lời thú nhận và cầu xin của người thu thuế …

Tiếp tục đọc