CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

25.10.2020 – CHÚA NHẬT TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM ATin Mừng theo thánh Mát-thêu. (Mt 22,34-40)“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Mẹ ơi, hôm nay con không ngoan: con hỗn với chị hai lần, con đánh chị một lần. Nhưng từ nay, con sẽ không như vậy nữa. Mẹ tha cho con nhé!” Đó là lời thú tội vào một buổi tối của bé Tê-rê-sa Martin, sau này là Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu. Khi còn nhỏ, Tê-rê-sa cũng có cá tính …

Tiếp tục đọc