CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHUA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 19,1-10) “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tự sâu thẳm cõi lòng mình, con người luôn khao khát ơn cứu độ, cho dù ý thức hay không-hoàn-toàn-ý-thức được nỗi khao khát căn bản ấy, cho dù hiểu biết đúng hay chưa đúng về ơn cứu độ. Thế nhưng, ơn cứu độ đích thực chỉ có nơi một mình Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đích thân đến gặp gỡ và trao ban ơn cứu độ cho chúng ta như Người đã …

Tiếp tục đọc