CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

08.11.2020 – CHÚA NHẬT TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM AMt 25,1-13“Chú rể kia rồi, ra đón đi!” (Lc 25,6) Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:Sách Gương Phúc có một lời khuyên: “Hôm nay bạn chưa sẵn sàng thì đến mai bạn sẵn sàng thế nào được? Mà ngày mai có gì là chắc chắn. Bạn có chắc được bạn sẽ sống đến ngày mai không?”  Đây là lời mời gọi con người sống tỉnh thức trong mọi thời điểm của cuộc sống. Với dụ ngôn mười trinh nữ cầm đèn đi đón chú rể, Chúa Giêsu cho chúng ta …

Tiếp tục đọc