CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

12.5.2019  CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – C“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 10,27-30)Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. …

Tiếp tục đọc