CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT II TN – A

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 1,29-34)“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa giải thoát dân Itraen khỏi ách nô lệ Ai Cập, Chúa đã truyền cho dân Do Thái, mỗi nhà phải sát tế một con chiên đực một tuổi, không bị thương tật gì, rồi lấy máu chiên bôi lên khung cửa. Đó là dấu hiệu nhận biết nhà của dân Chúa. Trong đêm ấy, Đức Chúa sẻ rảo khắp Ai Cập và sát hại các con đầu lòng …

Tiếp tục đọc