CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

22.03.2020 – CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 9,1-41)“Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Theo thánh sử Gioan, các phép lạ Đức Giêsu thực hiện không chỉ bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người, mà còn mặc khải chân tính của Đức Giêsu. Chẳng hạn, khi thuật lại phép lạ hóa bánh ra nhiều, Thánh Gioan vừa cho thấy trái tim yêu thương của Đức Giêsu khi đứng trước những con người đói khổ, đồng …

Tiếp tục đọc