CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 9, 11b-17) “Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Ôi, Tình yêu thì sáng tạo đến vô tận!”. Cha Thánh Vinh Sơn Phaolô đã thốt lên sau khi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Thật vậy, vì yêu thương và muốn được ở lại với con người, trước khi đi chịu chết Chúa Giêsu đã có sáng kiến tuyệt vời là ẩn mình trong tấm bánh đơn sơ nhỏ bé. Như vậy, con người có thể đến với Người, đón …

Tiếp tục đọc