CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 20,19-23) “Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngay sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra và ban Thánh Thần cho các Tông đồ vào chiều ngày Phục sinh: “Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’” (c.22). Việc Chúa thổi hơi trên các Tông đồ nhắc nhớ lời Kinh Thánh khi Chúa sáng tạo con người: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con …

Tiếp tục đọc