CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

LỄ CHÚA HIỂN LINH ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 2,1-12) “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúng tôi sống tại vùng truyền giáo, nơi 100% là các anh em dân tộc. Thỉnh thoảng, có một vài người ngoài Công Giáo từ những bản rất xa, có khi phải đi bộ cả ngày mới tới chỗ chúng tôi. Họ nói họ nghe người ta bảo “ở đây có Chúa”, nên tìm đến xin cầu nguyện với nhiều ý nguyện khác …

Tiếp tục đọc