CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 17,5-10) “…chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngày nay, người ta thường lấy sự giàu sang, địa vị, chức tước làm thước đo giá trị cao thấp của con người. Do đó, nhiều người thích làm lớn để được người khác cung phụng như một ông chủ. Trong khi đó, Đức Giêsu dạy chúng ta ý thức về thân phận người tôi tớ của mình, để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân …

Tiếp tục đọc