CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 1,18-24) “Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ơn cứu độ là một ân huệ nhưng không do lòng thương xót của Thiên Chúa ban, nhưng cũng cần có sự cộng tác của con người. Mẹ Maria và thánh Giuse đã góp phần vào công trình cứu độ bằng lời xin vâng và sự mau mắn thi hành ý Chúa. Lời đáp trả của Mẹ Maria và thánh Giuse có một giá trị đặc biệt, liên quan …

Tiếp tục đọc